نمایندگی مجاز فیلیپس در چین در سال 2020

March 10, 2021

آخرین اخبار شرکت نمایندگی مجاز فیلیپس در چین در سال 2020

نمایندگی مجاز فیلیپس در چین در سال 2020

ما می توانیم تمام لامپهای فیلیپس مانند D65 18W / 965 ، 36W / 965،58W / 965 ، D50 18W / 950 ، 36W / 950 ، TL84 TLD 18w / 840 ، 36W / 840 ، TL83 TLD 18w / 830 ، 36W / 830 ، UV را به فروش برسانیم. TLD 18W / BLB ، CWF 18W / 33 ، 36W / 33 و غیره

به سفارش لامپهای فیلیپس d65 ، d50 ، tl84 ، tl83 ، uv ، cwf و غیره خوش آمدید.ما همه در انبار داریم.

Philips Authorized Agent In China in 2021